Kathi Hansen-Löve

Kathi Hansen-Löve (1962) is op 11 januari 2005 beëdigd als advocaat, nadat zij eerst bij de Universiteit van Amsterdam werkzaam is geweest. Zij heeft zich volledig gespecialiseerd in het strafrecht en staat zowel volwassenen als jeugdigen bij. Zij behandelt alle soorten strafzaken, zoals geweldszaken waaronder ook moord en doodslag, vermogensdelicten, fraudezaken, witwaszaken, en mensenhandel zaken. Zij heeft ook ruime ervaring met (internationale) drugszaken. Voor zedenzaken kunt u eveneens bij haar terecht. Zij treedt op bij alle rechtbanken en gerechtshoven en daarnaast behandelt zij regelmatig cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ook heeft zij de afgelopen jaren regelmatig cliënten bijgestaan tegen wie een Europees Arrestatie Bevel was uitgevaardigd. Zij spreekt vloeiend Russisch, Duits, Engels en Frans. Mr. Hansen-Löve is lid van de Nederlandse Verenging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten Amsterdam.

 Vanaf 1 oktober 2018 heeft zij zich als zelfstandig advocaat aangesloten bij de maatschap brb-advocaten.

 Kathi Hansen-Löve is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

 Voor contact met Kath Hansen-Löve:

Email: hansenlove@brb-advocaten.nl

Mobiel: +31 6 3043 9884