Sophie van Gijn

Sophie van Gijn - Maikel Thijssen Photography.jpg

Sophie van Gijn is op 14 juli 2009 beëdigd als advocaat, nadat zij 18 jaar bij de rechtbank Amsterdam in de civiele sector als stafjurist werkzaam is geweest. Zij is gespecialiseerd in het civiele (proces)recht, waaronder (medisch) aansprakelijkheidsrecht, gezondheidsrecht, familierecht en de afwikkeling van schade.
Verder richt zij zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. 
Naast haar werkzaamheden als advocaat is zij plaatsvervangend secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam en secretaris van het College van Beroep van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Zij is lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de Vereniging voor Gezondheidsrecht. 

Voor contact met Sophie van Gijn:

e-mail: vangijn@brb-advocaten.nl
mobiel: +31 6 4777 4914